fbpx

Fra 1. juli 2017 træder nye regler i kraft forhobby-dronepiloter – Den såkaldte ”Landbekendtgørelse”.

Bekendtgørelsen er offentliggjort den 23.06.2017 og findes på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192127

Det er på droneregler.dk at test, registrering mm. kommer online seneste 1. juli 2017.

Når de nye regler træder i kraft, skal dronepiloten have styr
på 3 nye ting, for ikke at flyve ulovligt, såfremt dronen vejer over 250 gram:

  1. Tage et dronetegn
  2. Registrere sin drone
  3. Tegne en ansvarsforsikring 

 

Video fra Trafik., Bygge. og Boligstyrelsen som beskriver de nye regler

 

Dronetegn
Dronetegnet kan erhverves ved at gennemgå en
online-uddannelse på Trafik- Bygge- og Boligstyrelsens webside droneregler.dk, med
efterfølgende test som skal bestås. Uddannelse og test bør kunne tages på en
enkelt aften, og dronetegnet sendes herefter via e-mail. Er dronepiloten medlem af en anerkendt modelflyveorganisation skal personen ikke tage dronetegn. 

Mikrodroner
Noget af det nye i bekendtgørelsen er indførelsen af mikrodroner som er en drone med en startvægt under 250 g og med en hastighed, som ikke kan overstige 50 km/t.
For mikrodroner er der mindre krav end normalt:

  • Det kræver ikke dronetegn at flyve med mikrodrone
  • Dronen skal ikke registreres
  • Der er ikke krav om forsikring (Men det er en god idé)
  • Mikrodroner må flyves af personer under 12år uden opsyn
  • Man skal ikke holde afstand til bygninger, mennesker, dyr etc.
  • Der må fortsat ikke flyves ind på områder afgrænset af hegn, hæk, mur eller lignende uden ejers eller beboers tilladelse
  • Der må ikke flyves i bymæssigt område eller over større folkemængder

Registrering af droner
Droner som ikke er mikrodroner skal være mærket med ejerens navn og telefonnummer samt det personlige registreringsnummer, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har tildelt droneejerene, medmindre flyvningen foregår fra en godkendt modelflyveplads og i det dertil knyttede luftrum. 

Ansvarsforsikring
Der skal tegnes en ansvarsforsikring som dækker skader på
tredjemand og tredjemands ejendom. Check med din ansvarsforsikring om denne dækker kravene som beskrevet nedenfor.
Droner, som ikke er mikrodroner, skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring med en forsikringssum på 0,75 mio. SDR, jf. artikel 7 i Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 af den 21. april 2004.

Mindreårige og aldersgrænser
Personer under 12 år, må kun flyve dronen under opsyn af en myndig person med mindre der er tale om en mikrodrone under 250gram.
Er personen under 15 år skal dronetegn testen tages sammen med dennes værge.
Ved droner over 7kg skal personen være fyldt 16år, med mindre flyvningen forgår fra en godkendt stormodelflyveplads.

Dronepiloter med Dronebevis
Er du professionel dronepilot med dronebevis, kan du tage dine rettigheder med ud på landet og behøver ikke dronetegn.
Du må dog ikke overskride flyvehøjden på 100 meter, med mindre du følger et objekt og holder dig inden for 25 meter af dette. Objektet må højst overflyves med 25 meter.
Ligger objektet nærmere end 6 km fra en offentlig godkendt flyveplads eller nærmere end 8 km fra en militær flyvestation, må objektet ikke overflyves.

Læs også referat af møde i droneforum d. 15 juni 2017.

De altid gældende droneregler for hobby-piloter kan findes på www.droneregler.dk

Bekendtgørelsen kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192127