fbpx

Kategori 1B & 2

Den praktiske prøve

For at gennemføre uddannelsen for droner i kategorierne 1B og 2 skal du igennem en praktisk prøve med en censor, hvor du viser at du har kontrol over dronen.

Hvad er en praktisk prøve?

For at få dronebevis til dronekategorierne 1B og 2 skal du bestå en praktisk flyveprøve. For kategori 1A er der ingen krav om praktisk prøve. 

Du vil under den praktiske del af dronebevis kategori 1B & 2 få flyvetræning som dækker uddannelseskravene. 

Når du tager dronebevis uddannelsen hos MyDroneAcademy er første Praktiske prøve inkluderet i uddannelsen.

Sådan bliver du klar til den praktisk prøve

Inden du kan tage den praktiske prøve, skal du have opbygget erfaring på den dronetype og dronekategori du skal til prøve i. Flyveerfaringen skal dokumenteres i din logbog og uploades i din uddannelsesmappe, inden du kan tage din praktisk prøve. Prøven foregår i manuel mode eller ATTI mode for DJI droner.

Øvelserne du skal kunne håndtere til den praktiske prøve ses her:

   

  • Flyvningen både med og uden GPS
  • Hoverflyvning i 20-40m. Dronen skal ligge stabilt
  • Flyvning i 8 tal med næsen forrest
  • Flyvning i firkant med næsen forrest hele vejen rundt
  • Test af fail-safe systemer med sender tændt og slukket
  • Simuleret nødlanding
  • Simuleret redundans flyvning hvis dronen har redundans
  • Landinger kommende fra alle 4 retninger
  • Præcisionslandinger
  • Point of interest, også kaldet nose-in. Manuel flyvning rundt om et objekt med næsen pegende mod midten hele vejen rundt og i samme afstand til objektet
  • Have styr på sikkerhedszoner under hele flyvningen

  Sådan foregår den praktiske prøve

  En stor del af den praktiske prøve består i at vise du kan planlægge og udføre dine droneoperation forsvarligt. Du vil blive stillet en række spørgsmål omkring planlægningen af opgaver forskellige steder i landet og skal kunne fortælle hvilke operative bestemmelser som gælder, hvad du skal være opmærksom på og kunne vise hvor nærmeste flyveplads er, samt fortælle afstanden dertil. Husk at medbringe flyvekort, tablet, computer eller andre værktøjer som du vil benytte til at planlægge dine droneoperationer.

  Den praktisk prøve tager udgangspunkt i en simuleret droneoperation hvor du som drone-pilot skal  planlægge din flyvning ved hjælp af de værktøjer du har lært under uddannelsen. Du vil her blive testet i teori, blandet andet kortlæsning, notam, områder, afstande mm. Som afslutning på den praktisk prøve skal du foretage en flyvning hvor du viser at du kan manøvrere dronen.

  Krav til den praktiske prøve

  Før du kan komme til den praktisk flyveprøve skal du have bestået den teoretiske prøve. Dit eksisterende dronebevis skal ligeledes være gældende. Du skal have dokumenteret flyveerfaring i form af mindst 15 flyvninger på samlet minimum 5 timer inden for de seneste 12 måneder.

  Flyveerfaringen skal dokumenteres i en logbog og uploades til din uddannelsesmappe inden du kan tage din praktisk prøve. Du kan læse mere om hvilke øvelser som du skal forberede dig til i den praktiske prøve under flyvetræning.

  Krav til logbog

  Inden den praktiske prøve skal du indsende din logbog til os. 
  Din logbog skal som minimum indeholde nedenstående:

  1. Dronen (Producent, Model, Kategori)
  2. Kontrolstationen (sender, controller, kontrolstation)
  3. Droneføreren (Navn)
  4. Sted eller område for flyvningen
  5. Dato og tidspunkt for flyvningen
  6. Flyvningens varighed i minutter
  7. Maksimal flyvehøjde i meter
  8. Operationstypen (f.eks. VLOS, BVLOS, AUTONOM)
  9. Note om evt. problemer, hændelser eller havarier.

  Du kan også vælge at underskrive en Tro og Love Erklæring. Den finder du under “Ressourer” i din uddannelsesmappe 

  Er du klar til at tilmelde dig?