fbpx

Efter den nye bekendtgørelse om flyvning i bymæssig bebyggelse kom ud har der været rigtigt mange spørgsmål om hvad der er op og ned. Vi har for at hjælpe dig lidt på vej udarbejdet en sammenligning med gamle og nye regler nedenfor.

Bemærk at bekendtgørelsen udelukkende gælder for erhvervmæssig flyvning i byerne. Private/hobby flyver fortsat under de samme regler i BL9-4. Se www.droneregler.dk for en oversigt over gældende regler for flyvning uden for byerne.

AIC B 08/14
Bekendtgørelse (Efter den 1.9.2016)
Max flyvehøjde100m (i bymæssig bebyggelse)
120m (i bymæssig bebyggelse)
Max højde i forbindelse med objekt
max 25m fra objekt også ved overflyvning.
Max højde = objekts højde + 25mmax 25m fra objekt. Tillader ikke overflyvning. Max højde = objekts højdeSikkerhedszone2 x flyvehøjde (min 15, max 50m)1 x flyvehøjde (min 15, max 50m)Indberetning til politi72 timer før flyvning24 timer før flyvningKrav om uddannelseNejJa på godkendt droneskoleKrav om dispensationJaNejUddanne dronepiloter interntJa, ud fra beskrivelse i dispensationNej, alle skal bestå uddannelse på godkendt droneskolePraktisk prøve for 1ANejNejPraktisk prøve for 1B og 2JaJaAfstand til flyvepladser5km til banerne. 2km til banerne i max 40m over banens højde5km til banerne. 2km til banerne i max 40m over banens højdeAfstand til militær lufthavn8km til banerne8km til banerne. 2km til banerne i max 40m over banens højdeAnsvarsforsikring af dronenJaJa (Ejer af dronen)Registrering af droneJa, via dispensationJa, via formular på virk.dkKategorier bestemmes vedVægt samt JouleberegningKun vægtMax hastighedNej  (dog om natten 10m/s)Ja, 50km/t i bymæssige områderBagatelgrænse på 250gNejNejNatflyvningPåtegning i dispensation ( procedure i driftshåndbog)Ekstra uddannelse og prøve (samt påtegning i dronebevis)Logbog for DroneJaJa, og sender/kontrolstation samt max flyvehøjde skal også loggesLogbog for DronepilotJaJa, og sender/kontrolstation samt max flyvehøjde skal også logges

 

Hvordan skal jeg forhold mig hvis jeg har dispensation?

Har du dispensation, så skal du fortsat flyve under din dispensation.Dog skal du overholde alle de krav som står listet i den nye bekendtgørelse.Din dispensation vil automatisk bliver konverteret til et dronebevis og sendt til din E-boks, forventet i løbet af efteråret 2016.Har du din drone registreret under dispensation vil den automatisk blive konverteret over til det nye registreringssystem.

Paragrafen lyder følgende:

§ 27. Kravet om dronebevis i § 7, stk. 1, og uddannelseskravet i § 7, stk. 2, gælder ikke for droneførere, der er omfattet af en dispensation til en virksomhed til flyvning med drone i professionelt øjemed, givet i henhold til Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Droneførere omfattet af stk. 1, som ønsker at udføre flyvning med droner i henhold til denne bekendtgørelse efter 1. september 2017, skal senest på dette tidspunkt have udstedt dronebevis til den pågældende type drone, jf. § 7, stk. 1. Som betingelse for dronebeviset skal droneføreren alene opfylde de relevante erfaringskrav i § 7, stk. 2, nr. 1 og 2, og fremsende de nødvendige oplysninger herom til Trafik- og Byggestyrelsen.

Stk. 3. Virksomheder med dispensation til flyvning med drone i professionelt øjemed, som er givet i henhold til Trafik- og Byggestyrelsens bekendtgørelse, BL 9-4, 3. udgave af 9. januar, Bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer, som ikke vejer over 25 kg, kan fortsat udføre flyvning i henhold til denne dispensation, så længe denne er gyldig og på betingelse af, at flyvning udføres af droneførere, som opfylder kravene i nærværende bekendtgørelse.

Så hvad betyder det rent praktisk for mig med dispensation?

Det betyder at du nu skal være 18år og at du skal have mindst 24 flyvninger på mindst 4 timer inden for det sidste år og ellers skal følge din dispensation.

Paragraferne lyder følgende:

§ 6. Droneføreren skal være fyldt 18 år.

§7 Stk. 3. Droneføreren skal på et hvert tidspunkt efter udstedelsen af dronebevis kunne dokumentere mindst 24 flyvninger med en samlet flyvetid på mindst 4 timer inden for det seneste år. Er dette ikke opfyldt, skal droneføreren gennemføre en suppleringsuddannelse på et uddannelsessted, som er godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen, jf. § 18.