fbpx

Særlige tilladelser

Få hjælp til udarbejdelse af risikoanalyse og ansøgninger i forbindelse med droneflyvninger som ligger i områder der normalt ikke er tilladte at flyve i med et dronebevis.

Krav om særlige tilladelser

Efter du har opnået dit dronebevis, kan der være behov for at udføre en række droneflyvninger som kræver en særlig tilladelse fra Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen. 

For at opnå en særlig tilladelse, skal der udfærdiges en
ansøgning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen som indeholder bl.a. en beskrivelse af flyvningen sammen med en risikovurdering. 

MyDroneAcademy kan håndtere denne opgave fra start til slut,
og udarbejder de nødvendige dokumenter for ansøgningen.

Droneflyvninger som kræver særlig tilladelse

 • Flyvning uden for droneførerens synsvidde
  (BVLOS)
 • Flyvning over et større antal mennesker, som ikke er
  en del af operationer
 • Indendørs flyvning i bygninger, hvor der er offentlig adgang, eller indendørsarrangementer, hvor beskyttelsesbehovet er et samme som ved offentlig adgang, eksempelvis firmafester.
 • Flyvning med droner med jetmotor
 • Flyvning med hastigheder over 50 km/t
 • Flyvning i højder over 120 meter over terræn
 • Flyvning med fastvingede droner med en startvægt på
  over 1,5 kg
 • Flyvning med mere end én drone fra samme
  kontrolstation
 • Autonom flyvning
 • Flyvning, hvor nedkastning fra dronen finder sted
 • Flyvning over afgrænsede private ejendomme